Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έναν Λογαριασμό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (username, password) μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος. Με τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού, τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο από «ηλεκτρονικές» υπηρεσίες που φιλοξενούνται ως επί το πλείστον από το ΚΥΔ, ανάλογα με τη σχέση του μέλους με το ίδρυμα: