Το ΚΥΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με ενεργή σχέση με το ίδρυμα έναν Ιδρυματικό Λογαριασμό (όνομα χρήστη/username, κωδικός πρόσβασης/password) που αποκτάται μέσω της εγγραφής στο Ακαδημαϊκό Μητρώο. Για τους φοιτητές των 2 πρώτων κύκλων σπουδών το όνομα χρήστη ταυτίζεται με τον αριθμό μητρώου.

Με τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο από Ψηφιακές Υπηρεσίες, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τη σχέση του μέλους με το ίδρυμα. Οι περισσότερες υπηρεσίες απευθύνονται προς όλους, ενώ κάποιες απευθύνονται αποκλειστικά σε Φοιτητές, Καθηγητές, Συνεργάτες ή στο Διοικητικό Προσωπικό και διαθέτουν την αντίστοιχη σήμανση.