Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις Ιδρυματικές και Ομοσπονδιακές Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που δεν θυμάστε αν έχετε ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα αναζήτησης.

Κατά την απόκτηση νέας ιδιότητας (π.χ. απόφοιτος και νυν μεταπτυχιακός) απαιτείται νέα ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού. Σ'αυτή την περίπτωση δεν δημιουργείται νέος λογαριασμός αλλά συνδέεται το νέο όνομα χρήστη με τον υφιστάμενο και διατηρείται ο ισχύων κωδικός πρόσβασης.

Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του.

Τέλος, εάν θέλετε να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού, όπως ο κωδικός πρόσβασης, το κινητό τηλέφωνο ή/και το e-mail που απαιτείται για τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword).

Αναζήτηση Ιδρυματικού Λογαριασμού

(συμπληρώστε προαιρετικά, μόνο εάν επιθυμείτε επιβεβαίωση πως ο κωδικός που γνωρίζετε είναι σωστός)