Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΥΔ στους κατόχους Ιδρυματικού Λογαριασμού χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: στις Ιδρυματικές που φιλοξενούνται από το ΚΥΔ και στις Ομοσπονδιακές που παρέχονται σε συνεργασία με τρίτους φορείς όπως το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ). Επιπλέον, στην κατηγορία Λοιπές, εντάσσονται ορισμένες υπηρεσίες που είτε είναι ελεύθερα προσβάσιμες, είτε απαιτούν διαφορετικά στοιχεία πρόσβασης.

Οι περισσότερες υπηρεσίες απευθύνονται προς όλους, ενώ κάποιες απευθύνονται αποκλειστικά σε Φοιτητές, Καθηγητές, Συνεργάτες ή στο Διοικητικό Προσωπικό και διαθέτουν την αντίστοιχη σήμανση.

Ιδρυματικές Υπηρεσίες

Open eClass

Course Management Platform for Universities (CoMPUs) Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις Προσφέρει στο εκπαιδευτικό προσωπικό τη δυνατότητα να εντάσσει τα Μαθήματα που διδάσκει και να προσφέρει το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, εκφωνήσεις και απαντήσεις ασκήσεων κ.λπ.). Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτά μπορούν να παραδίδουν τις εργασίες τους μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ειδικά για την εξυπηρέτηση της χειμερινής εξεταστικής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 έχουν δημιουργηθεί διαφορετικοί διακομιστές για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα αποκλειστικά για τη διενέργεια των εξετάσεων, με σκοπό την κατανομή του απαιτούμενου φόρτου. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, καθηγητές και βοηθητικό προσωπικό θα πρέπει να συνδέονται με βάση το τμήμα του κάθε εξεταζόμενου Μαθήματος στον κατάλληλο Διακομιστή:

Οι φοιτητές των ΠΜΣ και ΔΠΜΣ θα πρέπει να συνδεθούν στο διακομιστή του αντίστοιχου Τμήματος (του επισπεύδοντος Τμήματος για τα ΔΠΜΣ).

Προσοχή: Απαιτείται εγγραφή ανάλογα με την ιδιότητά σας κατά την πρώτη χρήση της υπηρεσίας.

Εγγραφή στην υπηρεσία Open eClass

 

Course Management Platform for Universities (CoMPUs)

Course Management Platform for Universities (CoMPUs) Η υπηρεσία CoMPUs αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης που προσφέρει στο εκπαιδευτικό προσωπικό τη δυνατότητα να εντάσσει τα Μαθήματα που διδάσκει και να προσφέρει το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, εκφωνήσεις και απαντήσεις ασκήσεων κ.λπ.). Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτά μπορούν να παραδίδουν τις εργασίες τους μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Προσοχή: Απαιτείται εγγραφή ανάλογα με την ιδιότητά σας κατά την πρώτη χρήση της υπηρεσίας.

Εγγραφή στην υπηρεσία CoMPUs

 

Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students' Web)

Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students Web) Όλοι οι φοιτητές των προπτυχιακών Τμημάτων και των ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω Internet στο δικτυακό τόπο Students' Web λαμβάνοντας ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν, τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και τις βαθμολογίες τους και να υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας Students' Web.

Επιπλέον, οι φοιτητές των Τμημάτων που το επιτρέπουν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων, την κατάλληλη περίοδο. Πατήστε εδώ για αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων.

Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web)

Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web) Η υπηρεσία Class Web εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό προσωπικό στο διδακτικό του έργο, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο της Γραμματείας, όσον αφορά στην καταχώριση των βαθμολογιών. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το διδακτικό προσωπικό, ενώ οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς επικοινωνίας με το διακομιστή που φιλοξενεί την εφαρμογή με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL. Για να χρησιμοποιήσετε απρόσκοπτα την υπηρεσία Class Web, συνιστούμε να διαβάσετε τον Οδηγό Χρήσης της υπηρεσίας καθώς και τις απαιτήσεις για την καταχώριση της βαθμολογίας μέσω αρχείου.

Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Η κεντρική υπηρεσία του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. (QuASys) προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης των απογραφικών δελτίων (Μαθημάτων και Ατομικά) που απαιτούνται ως μέρος της περιοδικής διαδικασίας Αξιολόγησης των Διδασκόντων. Η συμπληρωματική υπηρεσία υποστήριξης της Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας (UniEvaluation) εξυπηρετεί τη διενέργεια της διαδικασίας Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας. Συνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών και επιτρέπει: τον ορισμό των αξιολογούμενων Μαθημάτων και Διδασκόντων, την έκδοση των αναγκαίων εισιτηρίων για τη διενέργεια της αξιολόγησης με την ηλεκτρονική μέθοδο, την εκτύπωση έξυπνων ετικετών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης των έντυπων ερωτηματολογίων (συμβατική μέθοδος) και τέλος, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους εμπλεκομένους.

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) συμβάλει στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και μεριμνά για την συντονισμένη προσέγγιση των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες προσφέροντας τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

ΨΗΦΙΔΑ: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

H ΨΗΦΙΔΑ συγκεντρώνει ψηφιακό/ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, της δια βίου μάθησης, καθώς και την διατήρηση και συντήρηση της καταγεγραμμένης γνώσης. Ως ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαθέτει μέσω των συλλογών της δυσεύρετο έντυπο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, γεγονός το οποίο την καθιστά ένα από τα προσφορότερα μέσα διατήρησης της πρόσφατης πολιτιστικής και ακαδημαϊκής κληρονομιάς. Ως ιδρυματικό αποθετήριο, στoχεύει στη συγκέντρωση, ψηφιακή διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των εργασιών που εκπονούνται στα πλαίσια φοίτησης των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του πανεπιστημίου, όσο και άλλων δημοσιεύσεων που εκδίδει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Σύνδεσης (proxy server)

Η υπηρεσία Απομακρυσμένης Σύνδεσης χρησιμεύει στην περίπτωση που θέλετε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης (Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικά Περιοδικά και Βιβλία, ΨΗΦΙΔΑ) από έναν υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά συνδέεται μέσω ενός τρίτου παροχέα υπηρεσιών Internet (π.χ. από το σπίτι). Επισημαίνεται, πως ο διακομιστής διαμεσολάβησης προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την πρόσβαση στις παραπάνω πηγές και όχι για γενικότερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό περιορίζει πολλές κοινές λειτουργίες του Διαδικτύου όπως τη μεταφόρτωση αρχείων, την προβολή e-mail, τη διεξαγωγή chat κ.λπ.

Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword)

Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword) Η υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη (mypassword) προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να τροποποιήσουν τα στοιχεία του Λογαριασμού Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών, όπως ο κωδικός πρόσβασης, την διεύθυνση e-mail ή/και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Είναι σημαντικό να υπάρχει καταχωρισμένο το ένα από τα δύο αυτά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατόν να επανακαθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης σε περίπτωση απώλειας χωρίς να απαιτείται η προσέλευση στο χώρο του ΚΥΔ.

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Η υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εκτός από την ταυτοποίηση του μέλους, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα απαιτείται για την αξιοποίηση προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος από τους συμβεβλημένους προμηθευτές και πάροχους. Επιπλέον μέσω της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται η δυνατότητα προς φοιτητές για έκδοση και χρήση εισιτηρίου με μειωμένο κόμιστρο για τις αστικές συγκοινωνίες (ΠΑΣΟ).

Προσοχή: Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες, απαιτείται εγγραφή κατά την πρώτη χρήση της υπηρεσίας.

Εγγραφή στην υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

 

Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ)

Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) Η υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διανομής συγγραμμάτων για τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Προσφέρει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα που παρακολουθούν στην εκάστοτε ακαδημαϊκή περίοδο και στο προσωπικό των Γραμματειών να καθορίσει τα προσφερόμενα συγγράμματα.

Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365)

Υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365) Η υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365 (Office 365) είναι μια συλλογή από διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft, σχεδιασμένα για παραγωγικότητα και για αποτελεσματικές συνεργασίες. Σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε περισσότερα από οπουδήποτε και να συνδεθείτε με όλους τους συνεργάτες σας σε πραγματικό χρόνο ακόμα και όταν δεν είστε στον ίδιο χώρο. Επιπλέον προσφέρει σε όλους δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 1 Terabyte στο OneDrive.

EDUROAM

Η υπηρεσία EDUROAM είναι μια ασφαλής υπηρεσία πρόσβασης περιαγωγής που αναπτύχθηκε για τη διεθνή ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία επιτρέπει σε φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό από τα συμμετέχοντα ιδρύματα να αποκτήσουν σύνδεση στο Internet όταν βρίσκονται σε χώρους του Πανεπιστημίου αλλά και όταν επισκέπτονται άλλα συμμετέχοντα ιδρύματα, απλά ανοίγοντας το WiFi δίκτυο της συσκευής τους (laptop, tablet, smartphone). Οδηγίες Σύνδεσης.

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης (ΑΤΛΑΣ)

ΑΤΛΑΣ Η υπηρεσία ΑΤΛΑΣ διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης που είναι διαθέσιμες προς επιλογή και παράλληλα προσφέρει ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή. Αφορά τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που παρέχουν θέσεις ΠΑ, τα όργανα των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ και τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών τους.

ΑΠΕΛΛΑ

ΑΠΕΛΛΑ Η υπηρεσία ΑΠΕΛΛΑ υποστηρίζει την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας επιτρέποντας την οργάνωση, τον έλεγχο και τη δημοσίευση των σχετικών διαδικασιών. Η χρήση της «ψηφιακής» υπηρεσίας συμβάλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας, τον άμεσο έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.

Λοιπές Υπηρεσίες

Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google (G-Suite)

Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google (G-Suite) Η ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από υπηρεσίες όπως: θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της μορφής όνομα-χρήστη@uom.edu.gr, αποθηκευτικός χώρος στο νέφος (Google Drive) κ.λπ.

Προσοχή: Ο λογαριασμός πρόσβασης για την υπηρεσία αυτή είναι ξεχωριστός από τον Ιδρυματικό Λογαριασμό με κοινό όνομα χρήστη, και ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει. Απαιτούνται ορισμένες ενέργειες εκ μέρους σας κατά την πρώτη χρήση της υπηρεσίας.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail)

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (WebMail) Η υπηρεσία WebMail επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όνομα-χρήστη@uom.gr) του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Φόρμα Αξιολόγησης της Ιστοσελίδας Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη χρήση του λογαριασμού της Ακαδημαϊκής πλατφόρμας της Google.

Υπηρεσία Στατιστικών

Υπηρεσία Στατιστικών Η υπηρεσία Στατιστικών απευθύνεται στο προσωπικό του ιδρύματος και προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος των Γραμματειών για την συμπλήρωση των περιοδικών εκθέσεων που ζητούνται από το ΥΠΑΙΘ, την ΕΛΣΤΑΤ και άλλους φορείς, αλλά και για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών.

Προσοχή: Για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται ο λογαριασμός πρόσβασης των τερματικών και όχι ο Ιδρυματικός Λογαριασμός, εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά.

Σύστημα Κρατήσεων

Η υπηρεσία απευθύνεται στο προσωπικό του ιδρύματος (ΔΕΠ και διοικητικό) και επιτρέπει τη δέσμευση Εσωτερικών Χώρων ή τη δέσμευση Εργαστηρίων και Αιθουσών Συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου.

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Η υπηρεσία επιτρέπει τη αναζήτηση στοιχείων προσωπικού και υπηρεσιών/τμημάτων.

Αποδελτίωση

Η υπηρεσία επιτρέπει την πρόσβαση σε καθημερινά δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Κατάσταση Δικτύου ΕΔΕΤ

Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του δικτύου του ΕΔΕΤ.